22. april 2019
BlackBlueGrayGreenMagentaMargonOrangePurpleSkyblueYellow Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall text
Organisation
Menu
  Forside
RDU - Rotary Danmarks Udveksling - Historie og formål Minimer

RDU yder støtte til Rotarys ungdomsarbejde, hvis hovedformål er at fremme international forståelse.

Det var rotarianere i Frederiskberg Rotaryklub, der i 1959 tog initiativ til at oprette organisationen, og 2 år senere var den en realitet.

RDU har til opgave fortrinsvis at støtte udvekslingsprogrammer med unge fra andre lande, iværksat af de enkelte Rotary klubber enkeltvis eller i samarbejde. RDU arrangerer ikke selv udvekslingsprogrammer.

RDU's midler fremkommer ved frivillige gaver fra enkeltpersoner og fra Rotaryklubber. De danske klubber betaler pt. 80 kr. pr. medlem om året.

RDU ledes af en bestyrelse af rotarianere bestående af:

  1. de til enhver tid værende guvernører fra de danske Rotarydistrikter
  2. et medlem fra hvert Rotarydistrikt valgt på disses årlige distriktskonference for en periode på 5 år. Genvalg kan ikke finde sted.

De under pkt. 2 nævnte udgør Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings forretningsudvalg.

Rotary logo Minimer

Rotarys danske hjemmeside

Forside